Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Hà phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ 2022 Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả xăng dầu tăng nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh; sự phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ của các ban, ngành cấp tỉnh; với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Hà đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

 Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ngay từ đầu năm huyện Thạch Hà đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong việc cụ thể hóa thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, nắm tình hình, chủ động sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời tích cực phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh thu hút đầu tư; triển khai đồng bộ các giải pháp về chống thất thu ngân sách, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.... Nhờ đó, đã hoàn thành đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó thu ngân sách đạt cao, vượt kế hoạch HĐND tỉnh và HĐND huyện giao; quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội đảm bảo.


Huyện Thạch Hà và Ban QLDA Thăng Long ký xác nhận bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam.

Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì, có bước phát triển bứt phá. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá; năng suất, sản lượng lúa vụ Xuân và Hè Thu tương đương các năm gần đây. Kiểm soát, khống chế tốt các ổ dịch bệnh chăn nuôi phát sinh, thúc đẩy ổn định sản xuất. Các mô hình dồn điền, đổi thửa, tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển mạnh, cho hiệu quả rõ nét. Sản xuất thủy sản duy trì mức phát triển ổn định, tổng sản lượng cả năm ước đạt 7.580 tấn, đạt 103,53% kế hoạch. Thực hiện cải tạo, chỉnh trang 2.702 vườn hộ, đạt 108,08% kế hoạch, trong đó có 2.529 vườn đã hoàn thành và tổ chức sản xuất. Công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường, chỉ đạo thực hiện.


Nông thôn mới ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã trở thành điểm đến của các đoàn tham quan trong nước.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được chú trọng, tiếp tục tổ chức hiệu quả ra quân "Ngày Thứ Bảy về cơ sở xây dựng nông thôn mới",“Ngày Thứ Tư chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế ”. Triển khai xây dựng 23 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; được tỉnh công nhận 7 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chú trọng thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Ban hành, từng bước triển khai Đề án “Xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2024”. Hoàn thành triển khai thí điểm xây dựng khu dân cư xanh, thông minh ở thôn Khe Giao, xã Ngọc Sơn.


TUV, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt thăm và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Nổi bật là kết quả thu ngân sách huyện vượt kế hoạch và cao nhất từ trước đến nay. Ước thực hiện, tổng thu NSNN trên địa bàn 2.028.056 triệu đồng, đạt 196% kế hoạch UBND tỉnh giao, 176% kế hoạch HĐND huyện giao. Trong đó: Thu NSNN trên địa bàn 851.286 triệu đồng, đạt 209% kế hoạch UBND tỉnh giao, 162% kế hoạch HĐND huyện giao. Công tác chi ngân sách, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và một số nhiệm vụ phát sinh. Đến nay, thu hút 04 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 1.035 tỷ đồng (tổng mức đầu tư gấp 10 lần cùng kỳ năm 2021). Ước đến đến hết niên độ tài chính năm 2022 (31/01/2023), tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt 100%. Đến ngày 18/11/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 51,02% trên kế hoạch vốn được bố trí (174.014/341.088 triệu đồng); Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Hoàn thành 100% khối lượng “Dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà” do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ. Phê duyệt Đề án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo.


Nhiều mô hình NTM đem lại hiệu quả kinh tế cao

Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chung các xã. Trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch Công viên văn hóa Lý Tự Trọng điều chỉnh và Quy hoạch chung Thị trấn Thạch Hà. Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn. Hoàn thành các nội dung liên quan đến Dự án thành phần đường bộ cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn qua huyện Thạch Hà. Khảo sát, lập quy hoạch xây dựng các Khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua huyện.

Về Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, đến nay, tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp Phù Việt đạt 45.75%, tăng 2.28% so với cuối năm 2021. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đang phục hồi tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp ước cả năm đạt 1.889.144 triệu đồng, tăng 9,9 % so với năm 2021. Công tác khôi phục và phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống huyện được chú trọng; Làng nghề hoa cây cảnh Bắc Sơn được UBND tỉnh công nhận làng nghề truyền thống.

Về Tài nguyên và Môi trường, Giải phóng mặt bằng, Lũy kế đến nay, giao đất 380 lô, diện tích 88.016,8m2, cho thuê đất 25 trường hợp với diện tích 379.349,7m2. ­Thực hiện tốt việc công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980, công nhận đất nông nghiệp cho các hộ gia đình theo Hướng dẫn số 3888/HD-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường, xử lý hồ sơ giao đất sai thẩm quyền. Hoàn thành công tác đo đạc, chỉnh lý địa chính cho các hộ gia đình, cá nhân hiến đất thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đối với 20/20 xã. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư trong công tác triển khai nâng cấp Khu xử lý rác thải xã Thạch Lạc - Thạch Trị. Chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng bể xử lý nước thải sinh hoạt; phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Xử lý các tồn đọng trong công tác GPMB 10 dự án chuyển tiếp trong năm 2021, tập trung triển khai GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện Thạch Hà và 04 dự án khác; hoàn thành bàn giao mặt bằng đợt 1 cho Chủ đầu tư vào ngày 08/11/2022 với diện tích 118,7 ha, đạt tỷ lệ 79,5%.

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện Thạch Hà cũng đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư phát triển văn hóa, xã hội. Huyện đã chỉ đạo công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trọng đại, sự kiện của quê hương, đất nước. Tham gia các giải đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh đạt giải cao, tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện và cơ sở đạt chất lượng tốt. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng rèn luyện sức khỏe. Việc bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn ngày càng được quan tâm, chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từng bước đi vào chiều sâu. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh bằng các hình thức phù hợp. Thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công. Triển khai chương trình dạy học linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch COVID-19. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững và nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn được khẳng định với nhiều thành tích xuất sắc. Thạch Hà tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh khi tham gia các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh, quốc gia. Năm học 2021 - 2022, Giáo dục Thạch Hà dẫn đầu toàn tỉnh với 16/17 tiêu chí đạt xuất sắc và 01 tiêu chí xếp loại tốt.

Về Y tế, huyện đã triển khai hiệu quả Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ. Chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, tiêm mũi 3 và mũi 4 cho người trên 12 tuổi. Chỉ đạo công tác quản lý giá thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế đối với các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, đặc biệt là trong việc kinh doanh các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 94,2%, đạt 100% kế hoạch HĐND huyện giao…

Quốc phòng- An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có điểm nóng, vụ việc đột xuất bất ngờ. Cải cách thủ tục hành chính được tăng cường. Trong công tác xây dựng Đảng, huyện Thạch Hà đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền; công tác tổ chức Đảng được chú trọng; hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý, giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện tốt. Hiệu lực, hiệu quả của HĐND và UBND được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể được củng cố về tổ chức, các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả hơn. Đặc biệt trong năm 2021, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo đúng luật, đúng nguồn, đúng cơ cấu, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu và số phiếu trúng cử đạt cao nhất từ trước đến nay; tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện.

Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2022, là động lực và nền tảng vững chắc để Thạch Hà bước vào năm mới 2023, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung cao thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2024”. Xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững; nâng cao thu nhập, chất lượng y tế, giáo dục và đời sống văn hóa cho người dân nông thôn. Thực hiện mạnh mẽ Đề án xây dựng Thị trấn Thạch Hà đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Triển khai quyết liệt đưa Chương trình OCOP đi vào chiều sâu; xây dựng chuỗi liên kết, vùng nguyên liệu, tổ chức liên kết sản xuất giữa các cơ sở OCOP. Tăng cường thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phù Việt và các khu thương mại - dịch vụ. Tiếp tục khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống. Nâng cao chất lượng chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng các khu di tích, thắng cảnh, văn hóa tâm linh, khu du lịch biển. Phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư và các cấp, các ngành trong triển khai đầu tư Dự án Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa, Dự án “Khu thương mại, dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam của huyện Thạch Hà”.

Tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, huyện Thạch Hà sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, bứt phá đi lên trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

MTXH (Dương Thanh Lôc)

Print