TINMOI24H.VN

Bà Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Ngày đăng: 01/04/2023Xem:

560

Ngày 6/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định như sau:

Đồng ý ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23/01/1958; quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X,XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Từ ngày 6/3/2023, Bộ Chính trị họp phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII.

Comments on social media