TINMOI24H.VN

Thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 1/1/2023

Ngày đăng: 01/04/2023Xem:

576

(ĐCSVN) - Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 (Nghị quyết số 30) về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, ngày 30/12 Bộ Tài chính đã có chỉ đạo cơ quan thuế và hải quan triển khai thực hiện.

 Theo đó, tại Công văn số 14055 /BTC-CST Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục thuế, cục hải quan thực hiện tốt Nghị quyết số 30. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo hệ thống quản lý thuế, phần mềm ứng dụng hỗ trợ để người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được thuận lợi, đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, cục thuế, cục hải quan các tỉnh, TP đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biển đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 30 kể từ ngày 1/1/2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, kể từ 1/1/2023 đến hết 31/12/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít; dầu diesel là 1.000 đồng/lít. Bên cạnh đó, thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa là 600 đồng/lít; dầu mazut là 1.000 đồng/lít; dầu nhờn là 1.000 đồng/lít và mỡ nhờn là 1.000 đồng/lít.

Từ ngày 1/1/ 2024, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 6/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 30 có hiệu lực thi hành. Đồng thời, không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày Nghị quyết số 30 có hiệu lực đến hết 31/12/2023.

Comments on social media