TINMOI24H.VN0975556469 tôi cần mua nhiều lô đất có vị trí và giá thương lượng
Diện tích:200 m2
Vị trí:Không cập nhật
Pháp lý:Không xác định
Loại giao dịch:Cần mua
Loại địa ốc:Bất động sản khác
Thương lượng
Cấu trúc:-phòng khách, -phòng ngủ, -phòng tắm/wc
Địa chỉ:Tại thị trường Hà Tĩnh

Thông báo đấu giá tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh

Vị trí:Đường thành phố, thị xã
Pháp lý:Không xác định
Diện tích:200 m2
Loại giao dịch:

Đấu giá


Thương lượng
Loại địa ốc:Kho, nhà xưởng, đất
Cấu trúc:-phòng khách, -phòng ngủ, -phòng tắm/wc
Địa chỉ:xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh