TINMOI24H.VN

Về Thiệu Dương nhớ Cụ

Ngày đăng: 01/10/2023Xem:

620

Về Thiệu Dương dâng hương nhớ Cụ/Đất giương cờ, mộ lính quét ngoại xâm/Đây xứ Thanh nuôi chí lớn dựng cơ đồ/Thiêng linh khí,mãi bây giờ còn vọng/...

VỀ THIỆU DƯƠNG NHỚ CỤ
                                                 Hải Âu

 Về Thiệu Dương dâng hương nhớ Cụ
Đất giương cờ, mộ lính quét ngoại xâm
Đây xứ Thanh nuôi chí lớn dựng cơ đồ
Thiêng linh khí,mãi bây giờ còn vọng.

*****

Dòng máu ấy trong ta cuồn cuộn chảy
Kiêu hãnh tự hào, đây hậu duệ Tiền Nhân
Xứng bậc anh hùng "ái quốc, trung quân"
Dương Đình Nghệ, sử vinh thành bất tử.

Comments on social media