Ngoài ra, Khoản 1 Điều 155 Chương XIV Bộ luật Hình sự năm 2015 (Số: 100/2015/QH13, ngày 27 tháng 11 năm 2015), sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định “Tội làm nhục người khác” nêu rõ người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Trong khi Điều 156 Chương XIV Bộ luật Hình sự năm 2015 về “Tội vu khống” quy định, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng,

Luật gia Vinh phân tích thêm, cơ quan chức năng cũng hoàn toàn có thể căn cứ Điều 331 Chương XXII Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” để xem xét xử lý.

Cụ thể, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Qua vụ việc này, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu sẽ khẩn trương triển khai các biện pháp để làm rõ thông tin, định hướng dư luận, đề xuất các nhiệm vụ xử lý dứt điểm, tránh gây hiểu nhầm, hoài nghi; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình sinh viên; gia đình, người thân của sinh viên; kịp thời báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo xử lý.

Thực tế cho thấy được học tập, rèn luyện ở môi trường quân ngũ giúp các bạn sinh viên, thanh niên ngày càng rắn rỏi, trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt, vượt qua thử thách trong cuộc sống. Môi trường quân đội còn tôi luyện cho tuổi trẻ sự tự giác, khuôn phép, ý thức, nền nếp, chỉn chu, biết quan tâm cũng như chia sẻ với những người xung quanh.

“Do đó, nhà trường cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm chế độ quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia học tập giáo dục quốc phòng - an ninh giống như một chiến sĩ thực thụ”, luật gia Vinh nhấn mạnh./.

 
Anh Tuấn